Rólunk

A közművek vállalat, ismertebb nevén a Gosp Com Kft. hulladékgazdálkodással, közterületek karbantartásával, köztisztasággal, piacgazdálkodással és lakásgazdálkodással foglalkozik. Jelenleg 80 alkalmazottal működik.

Cégünk a Kézdivásárhelyi Városi Tanács határozata alapján a régi R.A.G.C.L. jogutódjaként több, mint két évtizede működik, Kovászna megyében a második legnagyobb köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző vállalat.

A Régió Kézdi egyesület megbízási szerződése alapján a megye 8 településén hulladékgazdálkodással, Kézdivásárhelyen közterületek takarításával, zöldövezet karbantartással, valamint piac, és lakásgazdálkodással foglalkozik.

Cégünk tagja az országos közszolgáltatásokat támogató "Liga Citadina” szakmai társaságnak.

2012-ben bevezette és tanúsíttatta az ISO 9001:2001 minőségi és 14001:2004 környezetvédelmi szabványokat, és az OHSAS 18001:1999 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer bevezetésével és tanúsíttatásával létrehozta az integrált irányítási rendszert.

A kézdivásárhelyi közművek története 1930-ban kezdődött. Az államosítások után a vállalatot I.G.O.-nak nevezték, vagyis Városi Közszolgáltatási Vállalat, és a Néptanács vezetőbizottságának volt alárendelve. Az I.G.O. a következő feladatköröket látta el: az ivóvíz befogása, kezelése és elosztása, csatornázás és a szennyvíz tisztítása, a metángáz elosztása, hőenergia termelése és elosztása, közszállítás autóbusszal, közszállítás taxival, köztisztaság, tervezés, közvécé, városi közfürdő, kéményseprés, temetkezés, virágrendezés, mosoda, a hálózatok csatlakoztatása, a lakások ügyintézése, építkezés és szerelések.

A 60-as években a vállalat székhelyét számos alkalommal áthelyezték. A jelenlegi székhely 1972-ben épült. A Néptanács 131/1973-as Határozata alapján az IGO-t felszámolták és létrehozták a Megyei Közszolgáltatási és Lakásügyi Vállalatot sepsiszentgyörgyi székhellyel és kézdivásárhelyi munkaterülettel. 1992. december elsejéig minden közszolgáltatási egység Kovászna megye területén az R.A.G.C.L. keretén belül működött, amelynek a székhelye Sepsiszentgyörgyön volt, és a 15/1990-es törvény alapján jött létre. A kézdivásárhelyi egység ennek egy fiókjaként működött, és csak korlátozott döntés- és pénzügyi szabadsággal rendelkezett. 1992. december elsején a Megyei Tanács 43-as számú rendelete alapján felszámolódott a vállalat, és létrejöttek a helyi érdekeltségű állami vállalatok a megye minden városában. Így létesült a Közszolgáltatási, Lakásügyi és Közszállítási Állami Vállalat Kézdivásárhelyen, teljes állami tulajdonnal, amelynek a fő tevékenységei a következők voltak: vízellátás biztosítása a város területén, csatornázás és a szennyvíz tisztítása, hőenergia termelése és elosztása, személy- és áruszállítás, köztisztaság, építkezési szolgáltatások.

Az ebben a formában létrejött helyi érdekeltségű vállalat célkitűzése a minőségileg és mennyiségileg megfelelő szolgáltatások biztosítása volt, a lakosok igényei kielégítéséért. Az állami vállalat vezetését a tizenegy tagú vezetőtanács látta el, akiket a Néptanács jelölt meg. Az 135/1994-es Törvény, amely elfogadta a 69-es Kormányrendeletet a helyi érdekeltségű állami vállalatok szervezéséről, valamint a helyi Tanács 38/1995-ös rendelete alapján a kézdivásárhelyi R.A.G.C.L.T.L. átalakult egy korlátolt felelősségű társasággá, és a Gosp-Com Kft. nevet kapta. Az újonnan létrejött vállalkozás a város magánvagyonából alakult és átvette az elődje teljes feladatkörét. A 80-as években a vállalat átlagszemélyzete 123 fő volt.

A nagy veszteségek miatt 1997-ben felszámolták a közszállítási részleget, idővel az áruszállítás és az építkezési tevékenységek is megszűntek. A 2002-es év folyamán, az elsődleges távfűtés szolgáltató, az MTS RT. privatizálása után a távfűtés szolgáltatása léállt, és a létező hőközpontokat megőrzés céljából bezárták, majd 2010-ben a vízszolgáltatás is megszűnt.

Vezetőtanács

Cégünk társtulajdonosai Kézdivásárhely Municípium, Csernáton Község és Esztelnek Község.

Antal Emőke, elnök Önéletrajz A.E.

Zonda Balázs, tag Önéletrajz Z.B.

István Zoltán, tag Önéletrajz I.Z.

Keresztes Zsuzsa, tag Önéletrajz K.ZS.

Benedek Csaba, tag Önéletrajz B.Cs.

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Közgyűlési határozatok

Vezetőtanácsi határozatok

Licenszek/Engedélyek:

Szemétszállítási engedély, Licenta2019.pdf

Szemétszállítási engedély, Licenta.pdf

Környezetvédelmi engedély, Autorizatie de mediu 234 din 07.11.2012.pdf

Engedély a közterületek seprésére és mosására, Licenta.pdf

Regulament REGULAMENTUL serviciului de salubrizare al comunei Cernat din 2018

Regulament Regulamentul serviciului de salubrizare2018apr.pdf

Caiet de sarcini CAIET DE SARCINI al serviciului public de salubrizare in aria de deservire a ADI ,,Regio Kezdi,, - judeful Covasna

Caiet de sarcini Caiet de sarcini 2018.pdf