Közlemények

A Gosp-Com K.F.T. értesíti a magánlakások tulajdonosait (Kézdivásárhely, Nyújtód, Szászfalu, Sárfalva települések)

      A Gosp-Com K.F.T. értesíti a magánlakások tulajdonosait (Kézdivásárhely, Nyújtód, Szászfalu, Sárfalva települések), hogy június hónaptól visszaáll a szelektív hulladékgyűjtés a megszokott kéthetes gyűjtési programhoz. Minden hónap második és utolsó hete az alábbi program szerint!

      Zöldhulladék-gyűjtés

      A Gosp-Com KFT értesíti a lakosságot, hogy március 26- 30 között zöldhulladék-gyűjtést szervez Kézdivásárhely, Nyujtód, Szászfalu és Sárfalva helységekben.

      A Gosp-Com Kft munkatársai arra kérik a magánlakások tulajdonosait, hogy a háztartásukban keletkezett biológiailag lebomló zöld-hulladékokat, nyers konyhai hulladékot (krumpli héj, almacsutka, zöldség maradványok) valamint kerti hulladékot (kisebb ágak, falevelek, növényi maradványok) helyezzék ki a portájuk elé a megadott időszakban.

      Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Budai N. Antal 1 szám alatt vagy a 0267 361 060-as telefonszámon.

A lécfalvi hulladékkezelő központot látogatták meg az albisi diákok

      2018. február 26-án a kézdivásárhelyi Gosp-Com kft partnerségben a Zöld Nap Egyesülettel 15 albisi kisiskolással látogatott el a tavaly októberben megnyílt lécfalvi Integrált Hulladékkezelő központba. A kíváncsi diákokat és kiséröjüket a Kovászna Megye Hulladékgazdálkodási Egyesület valamint az ECO Bihor kft vállalat képviselői fogadták. A látogatáson készült fotók megtekinthetők az egyesület Facebook oldalán

Szelektív hulladékgyűjtő program - Kézdivásárhely

      Szelektív hulladékgyűjtő program - Kézdivásárhely -lásd a csatolmányban

Tájékoztató magánszemélyeknek a szelektív hulladékgyűjtésről!

      A Gosp-Com Kft. 2018. február 1-től módosítja a magánházaknál gyűjtött szelektív hulladék elszállítási módját.

      A szolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladékot minden második héten szállítja el az alábbi program szerint:

      Február 1-től Esztelnekről és Kurtapatakról minden második héten, a háztartási hulladék Gyűjtésével megegyező napon.

      Február 5-től Kézdivásárhelyen, Nyújtódon, Szászfaluban és Sárfalván minden második héten, a háztartási hulladék gyűjtésével megegyező napokon.

      Február 13-tól Albisból és Ikafalváról minden második héten, a háztartási hulladék gyűjtésével megegyező napon.

      Február 8-tól Csernátonból minden második héten, a háztartási hulladék gyűjtésével megegyező napon.

      Kérjük a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot az erre a célra kiosztott, feliratos zsákokba helyezzék. (egy zsákba a műanyagot, alumíniumot és papírt, valamint külön zsákba az üveget).

      A zsákokat a szolgáltató díjmentesen biztosítja, melyeket a gyűjtés napján - a kihelyezett mennyiség függvényében - a szolgáltató alkalmazottai újakkal pótolnak.

      Zsákok továbbá igényelhetők a cég székhelyén is a Budai Nagy Antal utca, 1-es szám alatt.

      Bővebb információk a 0267-361-060-as telefonszámon.

ÜNNEPI PROGRAM

      A GOSP-COM KFT - értesíti a lakosságot, hogy december 25-én és január 1-én Kézdivásárhelyen és a vidéki településeken a hulladék gyűjtés és szállítás szünetel.

      Magánházak esetében december 25-dike helyett december 26-án és január 1-je helyett, január 2-án szállítjuk a vegyes háztartási hulladékot.

      Január 2-tól a hulladék szállítás a megszokott program szerint zajlik.

      December 25-én és 26-án illetve január 1-jén és 2-án a pénztár és az ügyfélszolgálati irodák zárva lesznek. A többi napokon a megszokott munkaprogrammal lesznek nyitva.

      Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!!!

Tájékoztató magán- és Jogi személyeknek a szelektív hulladékgyűjtés új módjáról!

     A Gosp-Com Kft november í-tól módosttja a magánházak esetében a szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítási módját.

      A szelektív hulladékok (műanyag és fém, illetve papír és üveg) a továbbiakban a szolgáltató által biztosított átlátszó, műanyag zsákokba vegyesen gyűjthetők, mert elszállítás után válogatásra kerülnek. A begyűjtést végző alkalmazottak a kihelyezett gyűjtőzsákokkal azonos mennyiségű zsákot biztosítanak, díjmentesen.

      Kérjük a lakosságot hogy a szolgáltató által biztosított zsákokat használják a háztartásokban keletkező szelektív, újrahasznosítható hulladék gyűjtésére!

      A gyűjtési időpontok továbbra sem változnak; minden hónap utolsó hetén a háztartási hulladék gyűjtésével megegyező napon a szolgáltató által kiosztásra kerülő, átlátszó, műanyag zsákokban történik a szelektív hulladék összegyűjtése.

      FONTOS!

      A magánlakásoknál képződő biológiailag Lebomló zöld hulladék (Fa- és bokomyesedék, nyírt fű, gyom), az arra a célra szervezett program szerint kerül begyűjtésre, erről a lakosságot időben fogjuk értesíteni.

      Müanyag/fém, Tatra Pák

      * Üdítős, ásványvizes piliepalackok (PET),

      * Tejes- illetve gyümölcsleves dobozok

      * Kozmetikai és tisztítószeres flakonok

      * Tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok

      * Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók

      * Fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok

      A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladékelszállítása,

      Papír- és ÜveghulLadék!

      * a papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, annak méretétől függően a zsákba vagy az ingatlanok elé helyezzék ki.

      * bármilyen típusú színes vagy átlátszó öblösüveg (befőttes. vizes, boros, sörös)

A Gosp-Com Kft. felhívása a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan

      A Gosp-Com Kft. vezetősége felkéri a lakosságot, hogy minél nagyobb százalékban gyűjtsék külön a csomagolóanyagot (papír csomagolóanyagok, karton, műanyag zacskó, fólia, alumínium dobozok: sörös doboz, üdítős doboz, üvegek, befőttes üvegek), illetve felhívja a lakók figyelmét, hogy a szelektív tárolókat és az ingyenesen szolgáltatott, színes feliratos, szelektív gyűjtésre alkalmas zsákokat a rajtuk található tájékoztató szerint vegyék igénybe.

      2017-től érvénybe lépett a Környezetvédelmi Minisztérium által bevezetett illeték, amely a háztartási hulladékmennyiség csökkentését szolgálja. Eszerint az eddigi lerakási érték mellett még külön 80 lejt kell fizetni minden tonna lerakott hulladék után. Uniós elvárás, hogy 2020-ig ötven százalékkal kevesebb szemét kerüljön a hulladékkezelőkbe, aki nem teljesíti a követelményeket, annak büntetőilletéket kell fizetnie, ahogyan az Európai Unió összes országában ez történik.

      Kézdivásárhelyen, Csernátonban és Esztelneken az elmúlt hónapokban a lerakott háztartási mennyiség nem csökkent, hanem növekedett, az ehhez hasonlított szelektív hulladékmennyiség csekély százalékban növekedett csak.

      Figyelembe véve a fent említetteket, a júniusra kiállított számlákon ez az illeték megjelenik a magán- és a jogi személyek számláin egyaránt, visszaosztva az elszállított hulladékmennyiség függvényében. Fontos kiemelni, hogy ez az illeték nem a hulladékszállító vállalatokra kiszabott büntetés, hanem ezzel a lakosságot szeretnék rávezetni arra, hogy kevesebb hulladékot tegyenek ki elszállításra, nagyobb odafigyeléssel válogassák szét a csomagolóanyagokat, illetve azok ne kerüljenek bele a vegyes háztartási hulladéktároló konténerekbe.

      Az említett illeték fizetése, egy újabb kormányrendelettel, júliustól 2019-ig felfüggesztésre került.

      Célunk megértetni, hogy a hulladék mennyiségének csökkentésével elkerüljük a további díjemelést, illetve különböző büntetések fizetését. Az, amit a mindennapi gyakorlatban szemétnek hívunk, többnyire csak az újrahasznosítható anyagok nehezen szétválogatható keveréke, aminek döntő hányada hasznosítható lenne, ha szelektíven kerülne ki a háztartásból.

      Vállalatunk hamarosan elindítja a komposztgyűjtő programját, amelyben elsősorban magánlakások lakói vehetnek majd részt, ezáltal is csökkentve a háztartási hulladék mennyiségét.

Új fizetési lehetőség - PayZone

      A Gosp–Com KFT értesíti a lakosságot, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a köztisztasági számlák kifizetésének lehetősége.

      Júniustól a Payzone logóval ellátott egységeknél is lehet fizetni a köztisztasági számlát, költségmentesen.

Új fizetési lehetőség - PayPoint

      A Gosp – Com KFT értesíti a lakosságot, hogy 2017 májusától új fizetési lehetőséggel bővült a köztisztasági számlák kifizetésének lehetősége.

      Májustól a PayPoint logóval ellátott egységeknél is lehet fizetni a köztisztasági számlát, költségmentesen. Azonkívül továbbra is fizethetőek a számlák a cég székhelyén készpénzben és bank kártyával, a bérbegyűjtőinknél készpénzben, a BCR Banknál és a Raiffeisen Banknál számlán keresztül, a Transilvania Banknál a számla kifizető automatánál.

A Gosp – Com KFT értesíti a lakosságot

      A Gosp – Com KFT értesíti a lakosságot, hogy 2017 májusától új fizetési lehetőséggel bővült a köztisztasági számlák kifizetésének lehetősége.

      Májustól a PayPoint logóval ellátott egységeknél is lehet fizetni a köztisztasági számlát. Azonkívül továbbra is fizethetőek a számlák a cég székhelyén készpénzben és bank kártyával, a bérbegyűjtőinknél készpénzben, a BCR Banknál és a Raiffeisen Banknál számlán keresztül, a Transilvania Banknál a számla kifizető automatánál.GOSP – COM KFT Vezetősége